دست نوشته های سبز
محیط زیست سالم=زندگی........................................................................................خوش آمدید
شنبه 30 شهریور 1392

بازگشت سبز

شنبه 30 شهریور 1392

نوع مطلب :اخبار زیست محیطی، 


بازگشت خانم دکتر ابتکار به سازمان محیط زیست را به ایشان و همه دوستداران محیط زیست کشور تبریک گفته و آرزوی بهترین ها را برای محیط زیست کشور دارم.
مطمئن هستم با حضور ایشان و کادر متخصص قوی که در کنار ایشان حضور دارند روزهای خوشی در انتظار محیط زیست کشور خواهد بود.
كد ماوس