تبلیغات
دست نوشته های سبز - همایش مدیریت پسماندهای بیمارستانی
دست نوشته های سبز
محیط زیست سالم=زندگی........................................................................................خوش آمدید
دوشنبه 30 بهمن 1391

همایش مدیریت پسماندهای بیمارستانی

دوشنبه 30 بهمن 1391همایش

مدیریت پسماندهای بیمارستانی

زمان: دوشنبه 91/12/14 ساعت 8:00 الی 12:00

مكان: خیابان استاد نجات الهی،نبش خیابان ورشو،سالن خانه اندیشمندان علوم انسانیكد ماوس