تبلیغات
دست نوشته های سبز - پستی متفاوت برای ماهی قرمز
دست نوشته های سبز
محیط زیست سالم=زندگی........................................................................................خوش آمدید
دوشنبه 22 اسفند 1390

پستی متفاوت برای ماهی قرمز

دوشنبه 22 اسفند 1390


منبع عکس:http://mfzmm.blogfa.com/

باض حم مسل حر ثال با نضدیک شدن به عید نوروز فروش ماحی غرمظ اض صرگرفته شده! و باض حم مسل ثال گضشته ما اض رو نمیریم و با خرید ماحی غرمظ مخالفط میکنیم!
وباض اشاره میکنم که ماحی غرمظ حیچ جایی در فرحنگ نوروز ایرانیان ندارد.غرض وشاید مرض ازنوشتن این پست با این متن خاص این بود که بیایید قیدوبندها را بشکنیم و فرهنگ نادرست خرید ماهی قرمز را همچون تغییر این متن تغییر بدیم.
مثل سال گذشته(
از آزار ماهی قرمز دست برداریم)میگم که:

بیایید عید امسال را(مثل سال گذشته)با سیب سرخ،انار و نارنج سر کنیم واز آزار ماهی قرمز دست برداریم.

*راستی امسال هم نظرسنجی داریم


كد ماوس